عضو فعال انجمن تحقیقات طب سنتی ایران تشریح کرد

نسخه‌ای برای رفع بی‌خوابی زنان

عضو انجمن تحقیقات طب سنتی ایران گفت: گرم رازیانه‏ کوبیده شده را در یک لیتر آب سرد ریخته و ۱۰ دقیقه بجوشانید، سپس آب آن را صاف و با عسل شیرین شود و در یخچال نگهدار شود و شب‏‌ها پس از صرف شام شب یک فنجان آن را بنوشند.

آخرین اخبار