شربت خاکشیر چگونه درست می شود؟

با شروع فصل تابستان و گرم شدن هوا نیاز به نوشیدنی ها و خوردنی های خنک بیش از هر وقت دیگری احساس می شود، به خصوص آن هایی که علاوه بر خنکی فوایدی هم برای بدن داشته باشند. از این نوشیدنی ها می توان انواع شربت های خانگی مثل تخم شربتی، شربت با انواع عرقیجات و شربت خاکشیر را نام برد که هم خوش طعم هستند و هم فواید زیادی دارند.

آخرین اخبار