28 مرداد 32، مزه تلخ یک رویای شیرین

غریبه های آن روز همچنان دنبال یک راه آشنایی اند

در کودتای 28 مرداد و به شکست کشاندن نهضت ملی نفت، طراحان کودتا در خارج از مرزهای ایران با رهبران کودتا در داخل کشور از جمله “شاپور ریپورتر” قرار گذاشتند که در نیمه‌ شب 24 مرداد 1332 با شنیدن پیام رمز “اکنون ساعت دقیقا 12 نیمه شب است” از رادیو بی.بی.سی عملیات کودتا و براندازی دولت مصدق تحت عنوان عملیات آژاکس را کلید بزنند.

آخرین اخبار