بر اساس اطلاعات ایستگاه‌های سنجش آلودگی هوا

هوای اصفهان برای عموم مردم نا‌سالم است

هوای اصفهان بر اساس اطلاعات ایستگاه‌های سنجش آلودگی هوا در شهر اصفهان، برای عموم مردم در شرایط نا‌سالم است.

آخرین اخبار