معافیت تقلبی ؛ سرابی برای نرفتن به سربازی

سربازی برای بسیاری از پسرها تاحدی ناخوشایند است که راههای غلط زیادی را برای معاف شدن از دوران آش خوری امتحان می کنند.

آخرین اخبار