وزیر امور خارجه

جمهوری اسلامی ایران از آمادگی کامل برای بازگشت به شرایط قبل از برجام برخوردار است

وزیر امور خارجه کشورمان گفت: اگر آمریکا بدعهدی خود را به حدی برساند که ادامه برجام به منافع ملی ما خدشه وارد کند، جمهوری اسلامی ایران از آمادگی کامل برای بازگشت به شرایط قبل از برجام و حتی قوی تر از گذشته برخوردار است.

آخرین اخبار