نواختن زنگ هشدار برای پاساژهای اصفهان

پاساژهای اصفهان هم شرایط فیزیکی نامناسبی دارند/ قرار بود زاينده‌رود 28 دی باز شود

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: در اصفهان برخی از پاساژها و مجتمع‌های تجاری شرایط فیزیکی نامناسبی دارند که حتماً باید مورد بازبینی، کنترل و نظارت جدی قرار گیرند.

آخرین اخبار