تحلیلگر مسائل سیاسی مطرح کرد؛

لزوم اقدام قاطع و انقلابی علیه تحریم ها/ آمریکا موذیانه از زیر بار عمل به تعهدها شانه خالی کرد

تحلیلگر مسائل سیاسی گفت: اکنون به تحرک و اقدام قاطع و انقلابی نیاز داریم تا آمریکایی ها بفهمند ما در عین حال که به تعهدهای خود پایبند بوده ایم؛ اگر بخواهند زیر میز بزنند؛ در مقابل عمل آن ها عکس العملی مناسب نشان می دهیم.

آخرین اخبار