مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان:

طرح مطالعات پیشگیری از سیل در 40 شهرک صنعتی استان تدوین شد

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: مخاطرات طبیعی و غیرطبیعی که صنعت را تهدید می‌کند ابتدا باید شناسایی شوند و سپس در راستای رفع آن برنامه تدوین شود و تجهیزات مناسب مقابله با حادثه فراهم شود.

آخرین اخبار