رئیس انجمن خبرگان کشاورزی اصفهان:

کاهش کشت برنج در لنجان سبب واگذاری اراضی شده/ کشت ذرت به جای برنج نادرست است

رئیس انجمن خبرگان کشاورزی استان اصفهان عدم تخصص و ناآگاهی را سبب برخی از راهکارهای غلط در عرصه کشاورزی دانست و گفت: کشت ذرت به جای برنج در منطقه لنجان نادرست است.

آخرین اخبار