با پیگیری های صورت گرفته:

تذکرات عملي شد ولي حکايت همچنان باقي است

برخی از پایه های تیر چراغ برق شهر حسن آباد تعویض شد ولی باید توجه کافی نمود که این حکایت یک کوچه نیست و باید مسئولان به مسائل ایمنی و تعویض دیگر پایه ها را در دست اقدام قرار دهند.

همزمان با ماه آخر زمستان:

تکلیفی که به نه ساله های دستجردی واگزار شد

مراسم جشن تکلیف و عبادت دانش آموزان دختر کلاسهای سوم ابتدایی در مدرسه مرضیه الزهراء دستجرد برگزار شد.

آخرین اخبار