کشاورزی در شرق اصفهان:

کشت پاییزی گندم و جو در منطقه جرقویه علیا آغاز شد/ تصاویر

کشاورزان در منطقه جرقویه علیا در اواخر آبان ماه و اوایل آذرماه اقدام به کشت پاییزی می کنند.

آخرین اخبار