نقدی بر سریال محرمی سیما؛

شکوه یک زندگی؛ عشق، ایثار و چشم انتظاری همسران شهدا/نارگل با بازی متفاوت سحرخیز دیده شد

سریال های دهه اول محرم به پایان رسید و نمره عملکرد سیما در این دهه خوب بود. یکی از سریال های موفق سیما در این دهه “شکوه یک زندگی” بود. ایثار

آخرین اخبار

تبلیغات