استاد دانشگاه علوم ومعارف قرآنی:

ترویج افکار و اندیشه شهید مطهری بهترین نوع گرامیداشت این شهید/ شهید را به مردم معرفی کنیم

مظاهری گفت: زنده نگه داشتن افکار و اندیشه شهید مطهری از طریق رواج آثار و تالیفات یک ضرورت است، تنها نباید برای گرامیداشت شهید مطهری به جشن های روز معلم و تقدیر از معلمان اکتفا کرد.

آخرین اخبار

تبلیغات