کارشناسان توصیه کرده اند:

با انجام ندادن این کارها، احترام کسب کنید

بدست آوردن احترام و عزت نفس در طول یک روز ایجاد نمی‌شود اما نابود کردن آن با رفتارهای نسنجیده کمتر از یک ثانیه زمان می‌خواهد، پس عادت‌های اشتباه را بشناسید و در خود اصلاح کنید.

آخرین اخبار

تبلیغات