مسئول ستاد زکات جرقویه:

شجره طیبه زکات با ثبت 400 درخت میوه در جرقویه قوت گرفت

حجت الاسلام خلیل کوهگرد با اشار به طرح زکات در جرقویه گفت: امسال با ثبت درختان میوه شجره طیبه زکات را در دو بخش جرقویه علیا و سفلی قوت دادیم و در این خصوص درآمد حاصله صرف همان منطقه خواهد شد.

آخرین اخبار

تبلیغات