امام خامنه ای در دیدار فرماندهان نیروی انتظامی:

اقدام و عمل در حوزه اقتصاد مقاومتی نیازمند امنیت است

رهبر فرزانه انقلاب با تأکید بر اینکه بدون امنیت، زندگی روزمره مردم و فعالیتهای علمی، دانشگاهی، اقتصادی و اداره کشور امکان پذیر نیست، گفتند: اقدام و عمل در حوزه اقتصاد مقاومتی و شکل گیری شجره طیبه اقتصاد درون زا نیز نیازمند امنیت است.

آخرین اخبار