ضیایی خبر داد:

شناسایی و حمایت از ۳۰۰ نخبه اصفهانی که فقر مانع از تحصیل آنها شد

دبیر اجرایی همایش دهمین سالگرد خیریه شجره طیبه اصفهان گفت: هم‌اکنون ۳۰۰ نخبه علمی که به علت فقر قادر به تحصیل نبودند را در اصفهان شناسایی و تحت حمایت مالی خود قرار داده ایم.

آخرین اخبار

تبلیغات