در دومین جلسه شناسایی آثار باستانی شهر حسن آباد:

جرقویه علیا را به سمت منطقه گردشگری حرکت دهیم

شهردار شهر حسن آباد گفت: برای آشنایی مردم و مسافران نوروزی باید آثار باستانی شهر شناسایی شود تا بتوان گام اول را در استفاده اقتصادی داشت.

آخرین اخبار

تبلیغات