عکس قائم مقام وزیر محیط زیست ژاپن با کلاه شتربان ورزنه ای/ تصویر

قائم مقام وزیر محیط زیست ژاپن با حضور در آسیاب شتر شهر ورزنه از مناطق گردشگری شرق اصفهان دیدن کرد.

آخرین اخبار

تبلیغات