رهبر معظم انقلاب:

شتاب رشد علمی کشور باید روز به روز افزوده شود/ تاکید مجدد بر لزوم تحول در نظام آموزشی و علمی کشور و علوم انسانی

«استفاده کامل و کارآمد و هم‌افزا از همه‌ی فرصت‌ها و ظرفیت‌ها»، «مهار تهدیدها و آسیب‌ها با نگاه حکیمانه و معقول» و «مواجهه‌ی هوشمندانه با معارضه‌های مهاجمان و ستیزه‌گران» مجموعه سه تکلیف اصلی شورای عالی انقلاب فرهنگی هستند که رهبر معظم انقلاب در آستانه‌ی آغاز دوره‌ی جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی، با صدور حکمی بر آن تاکید فرمودند.

آخرین اخبار

تبلیغات