گذری بر یلدای مهدوی در جرقویه علیا؛

شب یلدا بهانه ای برای احیای سنت های کویر/ محصول صیفی، جانشین میوه های آبدار و گران!

شب یلدا بهانه ای است جهت ابراز مهربانی و زنده کردن سنت های قدیم مناطق کویری و بدین منظور نقش بزرگترهای فامیل در جمع کردن کوچکترها به مراتب بیشتر است.

آخرین اخبار

تبلیغات