دولت، سال 93: یارانه بد است؛ دولت، سال 95: یارانه خوب است؛

کلاهی که بر سر «یارانه» رفت!

همه چیز به سود دولت است تا بتواند به آرزوی 1000 روزه‌اش برسد و با حذف یارانه بگیران از روند «گداپروری» جلوگیری کند، دیگر وزیر اقتصاد شب واریز یارانه‌ها را «مصیبت عظما» نداند و وزیر نفت زیر فشار پرداخت یارانه‌ها له نشود.

آخرین اخبار

تبلیغات