شب میلاد امام حسن در امامزاده عبدالعزیز شاتور

مراسم جشن با حضور مردم شاتور به سبب ارادت زیبایشان در آستان امامزاده عبدالعزیز شاتور برگزار شد.

آخرین اخبار

تبلیغات