تعابیر تند دولتمردان بر علیه یارانه؛

از «شب مصیبت عظما» تا «عذاب الیم»/وقتی یارانه خواب را از چشم دولتمردان می رباید

تعابیر مردان اقتصادی دولت یازدهم درباره یارانه نقدی رفته رفته تند تر و موضع گیری ها بر علیه یارانه علنی تر می شود.

آخرین اخبار

تبلیغات