عاشقی شب قدر به سبک مردم حسن آباد و ورزنه/ تصاویر

شب قدر تجلی خاطرات عشق بازی معنوی با نهایت دوست داشتن علی و فاطمه است و مردم شهرهای حسن آباد و ورزنه به درستی عشق را به تصویر کشیدند.

آخرین اخبار

تبلیغات