شب اول قبر کدام شب است؟

شب اول قبر، اولین شبى است که روح از بدن مفارقت کرده است. شب اول قبر و حوادث آن، در قبر معهود بین ما صورت نمی‏گیرد؛ بلکه مراد جایگاه روح آدمى است که در عالم دیگر قرار دارد و فشار و دیگر مسائل آن جنبه مادى ندارد تا اگر جنازه‏اى سوزانده شد و یا در ظرف پولادین قرار داده شد، از فشار در امان باشد.

آخرین اخبار

تبلیغات