اختلالی که در شب امتحان تمرکز را از دانش آموزان می‌گیرد

یک روانپزشک گفت: استرس، واکنش ذهن و بدن ما به تهدیدها، انتظارات و توقعات روزمره زندگی است.

آخرین اخبار

تبلیغات