همسر شهيد مدافع حرم اسماعيل خان‌ زاده

همسرم برات شهادت را در شب‌هاي رمضان گرفت

در طول زندگي با ايشان در ميان جمع دوستان و همكاران حرف از شهادت بود و شهيد شدنش. اسماعيلم بسيار از نبودش برايم صحبت مي‌كرد. در واقع من را آماده شهادتش كرده بود.

آخرین اخبار

تبلیغات