مدیر مرکز رسیدگی به امور مساجد اصفهان

۵۰۰۰ مسجد در استان اصفهان میزبان شب‌زنده‌داران قدر می‌شوند

مدیر مرکز رسیدگی به امور مساجد استان اصفهان گفت: بیش از ۵ هزار مسجد در سطح استان و ۸۰۰ مسجد نیز در شهر اصفهان میزبان مردم در شب‌های قدر خواهند بود.

آخرین اخبار

تبلیغات