رئیس پژوهشکده زیست فناوری رویان اصفهان خبر داد

تولید و تکثیر 25 بز شبیه‌سازی شده در پژوهشکده زیست فناوری رویان اصفهان

رئیس پژوهشکده زیست فناوری رویان اصفهان گفت: در حال حاضر تولید و تکثیر 25 بز شبیه‌سازی شده در در پژوهشکده زیست فناوری رویان اصفهان صورت گرفته است.

آخرین اخبار

تبلیغات