خطیب جمعه ورزنه:

خطر سند ننگین 2030 از حادثه تروریستی بیشتر است

حجت الاسلام شا محمدی گفت: رهبر جامعه اسلامی به روح و فرهنگ اصیل اسلامی بیشتر اهمیت می دهد و معلوم می شود که این سند ننگین 2030 یونسکو خطرش از حادثه تروریستی بیشتر است.

آخرین اخبار

تبلیغات