مدیر عامل شرکت گاز استان اصفهان:

57کیلومتر شبکه گازرسانی اصفهان در دهه فجر به بهره برداری می رسد

مدیر عامل شرکت گاز استان اصفهان گفت: ۵۷ کیلومتر شبکه گازرسانی اصفهان در دهه فجر به بهره برداری می رسد.

آخرین اخبار

تبلیغات