هیچ سایت همسریابی مجوز ندارد

متاسفانه در اواخر پارسال با افزایش فعالیت شبکه های مجازی غیر مجاز در زمینه همسریابی روبرو بودیم که کنترل لازم در این زمینه نیز صورت نگرفت.

آخرین اخبار

تبلیغات