فرمانده نیروی انتظامی

مدیریت بر فضای مجازی باید در اختیار دستگاه های داخلی باشد

فرمانده نیروی انتظامی گفت: زیرساخت های استفاده از فضای مجازی باید در داخل کشور مدیریت و در اختیار دستگاه های داخلی باشد.

آخرین اخبار

تبلیغات