مدیر گروه گسترش شبکه های بهداشت و درمان استان اصفهان

اجرای طرح تحول نظام سلامت در حوزه بهداشت در کلانشهر اصفهان آغاز شد

اجرای طرح تحول نظام سلامت در حوزه بهداشت از روز شنبه اول آبان امسال در کلانشهر اصفهان آغاز شد و مردم می توانند برای دریافت خدمات بهداشتی به پایگاه ها و مراکز سلامت مراجعه

آخرین اخبار

تبلیغات