معاون فرهنگی سپاه صاحب‌الزمان اصفهان:

شبکه های ماهواره ای فارسی زبان کانون خانواده های ایرانی را هدف گرفته اند.

معاون فرهنگی سپاه صاحب الزمان(عج) گفت: شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی‌زبان کانون خانواده‌های ایرانی را هدف گرفته‌اند.

آخرین اخبار

تبلیغات