دادستان کل کشور اعلام کرد

شماری از عناصر داعش در کشور دستگیر شد

دادستان کل کشور از شناسایی و دستگیری شماری از عناصر داعش در کشور خبر داد.

آخرین اخبار

تبلیغات