شهردار اصفهان؛

سال ۱۴۰۰ شبکه ریلی اصفهان تکمیل می‌شود

شهردار اصفهان گفت: تا سال ۱۴۰۰ شبکه ریلی شهر اصفهان تکمیل می‌شود و بسیاری از گره‌های ترافیکی این شهر بازگشایی خواهد شد.

آخرین اخبار

تبلیغات