رییس پلیس فتای استان اصفهان

میانگین جرایم رایانه‌ای اصفهان بیش‌از سایر استان ها است

رییس پلیس فتای استان اصفهان گفت: میانگین جرایم رایانه ای در سال ۹۶ در کل کشور ۴۵ درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته که این رقم در استان اصفهان ۶۲ درصد بوده است، یعنی ۱۷ درصد میانگین جرایم رایانه استان اصفهان نسبت به جرایم سایر استان ها بیش‌تر است.

آخرین اخبار

تبلیغات