به همت کمیته امداد کوهپایه:

جلسه آموزشی بهداشت خانواده در امداد کوهپایه تشکیل شد

موسی کاظمی از برگزاری دوره های آموزشی با همکاری شبکه بهداشت و سازمان بهزیستی بخش کوهپایه خبر داد.

آخرین اخبار

تبلیغات