شبکه ترویج مسائل غیر اخلاقی فضای مجازی در اصفهان شناسایی شد

یک شبکه انتشار و ترویج مسائل غیر اخلاقی از سوی بخش سایبری اطلاعات سپاه صاحب الزمان استان اصفهان شناسایی شد.

آخرین اخبار

تبلیغات