معین در برنامه بازتاب خبر داد:

ایجاد شبکه اتوبوس برقی برای نخستین بار در اصفهان

رییس شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: ایجاد شبکه اتوبوس برقی، اقدام ارزنده ای که برای نخستین بار در بودجه سال آینده پیش بینی شد و برای مطالعه، راه اندازی زیرساخت ها و خرید آن ۲۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است

آخرین اخبار

تبلیغات