انتقال پساب برای آبیاری بیابان های شرق اصفهان آغاز شد

طرح انتقال پساب تصفیه خانه شمال اصفهان بمنظور آبیاری نهال های شرق اصفهان روز پنجشنبه به بهره برداری رسید

آخرین اخبار

تبلیغات