کار دشوار رسانه ملی برای پاسخ به نیاز نسل جدید مخاطبان

چرا روند تأسیس شبکه‌های جدید تلویزیون متوقف شد؟

در حالی‌که شبکه‌های فارسی زبان ماهواره‌ای در حال گسترش شبکه‌های خود و تولید برنامه‌های هدفمند برای جذب مخاطب و تأمین خوراک فکری آنها است رسانه ملی جلوی هرگونه

آخرین اخبار

تبلیغات