مصرف آب در کشور صعودی شد

مشاور ارشد رئیس جمهور با اشاره به بازده پایین آب مصرفی در بخش کشاورزی گفت: در شرایط فعلی نمی توان از مصرف کننده انتظار کاهش مصرف آب را داشت.

آخرین اخبار

تبلیغات