سنجش آب‌هاي زيرزميني هر سه دقيقه با رصد ماهواره اي

ماهواره به كمك زاينده رود مي آيد/آيا دعواي بالادست و پايين دست خاتمه مي يابد؟

با اعلام وزير نيرو مبني بر اينكه ماهواره‌ها به صورت منظم و هر ۳ دقيقه يکبار سنجش و اندازه‌گيري در خصوص آب‌هاي زيرزميني و لايه‌هاي موجود را انجام مي‌دهند مي توان اميدوار بود زاينده رود نيز به عنوان يكي از اهداف اصلي اين طرح از شرايط فعلي خارج و يا حداقل ميزان واقعي استفاده از آب هاي زيرزميني و سطح ورودي و خروجي اين رودخانه در بالا و پايين دست مورد ارزيابي دقيق قرار گيرد.

آخرین اخبار

تبلیغات