آیا اجازه اجتهاد مراجع برای داوطلبان خبرگان کافی است؟

شورای نگهبان تأکید دارد طبق قانون اجتهاد کسانی که می‌خواهند در انتخابات مجلس خبرگان شرکت کنند باید به تأیید این شورا برسد و داشتن اجازه اجتهاد از برخی مراجع تقلید برای احزار این درجه علمی، برای شرکت در انتخابات خبرگان کافی نیست.

آخرین اخبار

تبلیغات