کیفیت نذر صحیح و پاسخ به یک شبهه

لازم نیست صیغه نذر به زبان عربی باشد، بلکه به هر زبانی که باشد، کافی است.

آخرین اخبار

تبلیغات