اختلال در سامانه‌های بانکی؛ “شبکه فعال نیست”

همزمان با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال ۹۳ و افزایش میزان مراجعات حضوری و غیرحضوری به نظام بانکی شاهد بروز اختلال‌هایی در سامانه های بانک‌های دولتی و خصوصی هستیم.

آخرین اخبار

تبلیغات